097-1699414
Line ID: alcapon99
เพิ่มเพื่อน
Line QRCode
รายการสินค้า
ธงญี่ปุ่น

ธงญี่ปุ่น

วัสดุเป็นเหล็กสีดำเหมาะสำหรับใช้งาน Outdoor ขนาดความสูง 2 เมตรตัวแขนจะมี 2 ขนาด 50 ซม. กับ 60 ซม.

รายละเอียด ราคา
ขนาด 2 x 0.5 เมตร 850.00 สั่งซื้อ
ขนาด 2 x 0.6 เมตร 900.00 สั่งซื้อ

วัสดุงานพิมพ์ ธงญี่ปุ่น

วัสดุงานพิมพ์ ธงญี่ปุ่น

วัสดุไวนิลเหมาะสำหรับใช้งาน Outdoor ขนาดความยาวของงานพิมพ์ที่นิยมจะเป็น 1.2 เมตรและ 1.5 เมตร

รายละเอียด ราคา
พิมพ์ 2 หน้าขนาด 1.2 x 0.5 เมตร 180.00 สั่งซื้อ
พิมพ์ 2 หน้าขนาด 1.2 x 0.6 เมตร 216.00 สั่งซื้อ
พิมพ์ 2 หน้าขนาด 1.5 x 0.5 เมตร 225.00 สั่งซื้อ
พิมพ์ 2 หน้าขนาด 1.5 x 0.6 เมตร 270.00 สั่งซื้อ